СІУ •   Новини  •  Заходи •   Усна історія •   Схід-Захід  •  Бібліографія  •  Конкурси  •  Партнери  •  Архів  •  WWW

 


Увага!

За цією адресою доступна стара версія сайту.

Рекомендуємо відвідати новий сайт за адресою: http://keui.wordpress.com

 

Схід-Захід:

Історико-культурологічний збірник. 

Випуск 6. - Харків, Київ: Критика, 2004.


Зміст  •  Відомості про авторів

 

Зміст

 Urbi et orbi

  Джованна Броджі. Історія та загальний стан слов'янських студій в Італії (1920-2000 рр.)...................5 

  Архиєпископ Ігор Ісіченко

Переклад Біблії та процеси релігійної самоідентифікації українців у ХХ ст.: Історія освоєння Біблії українською культурою...................................................23 

 Андрій Шмалько. Українські альтернативи в романі Ф. Булгаріна “Мазепа”....39 

 Олег Гоков. Експансія Росії в Середній Азії: роль Генерального штабу (30-90-ті роки ХІХ ст.).....................................................................................51 

  Дмитро Чорний.  В тіні губернських центрів: тенденції розвитку міст української “глибинки” на початку ХХ ст. .......................................................66 

  Юрій Безхутрий. Микола Хвильовий та естетичні пошуки в українській літературі першої третини ХХ століття.......................................... 79 

 Ad fontes!

  Олег Однороженко. Земельна та міська геральдика Речи Посполитої в рукописному гербовнику другої чверті ХVІІ ст.  …………………………….…...90 

   Богдан Галь, Ганна Швидько. «Мысли мои о крае сем…»: (С.М.Кочубей і його записки про Малоросію)…………………………..…...101 

  Микола Варварцев. Україна в записках італійського інженера та дипломата Луїджі Серрісторі (20-і роки ХХ ст.)..........................129 

  Анатолій Скоробогатов. Нові документи про ставлення
Радянської влади до західних українців на початку Другої світової війни...................................146 

   Гелінада Грінченко. Текстуальний аналіз усно-історичного свідчення (на прикладі усних інтерв’ю з колишніми “остарбайтерами” Харківської області)...............151 

 Recensio

  Андрій Домановський. Три видання або особливості наукового перекладу (проблема творення наукової термінології української візантиністики) 
(Остроґорський Ґ. Історія Візантії. – Вид. 3-є, доп. / Перекл. з нім. А. Онишко. – Львів: Літопис, 2002. – 588 с.).........171 

  Олександр Тумаков. Перша спроба узагальнення історичного досвіду сучасного Сходу в Україні: наскільки вдала?
(Андрій Козицький. Новітня історія країн Азії й Африки (1918-1999 рр.): Курс лекцій. – Львів: Вид. наук.-техн. л-ри, Вид. фірма “Афіша”, 2000. –159 с.)...................199 

  Сергій Страшнюк. (Петровський В.В. Українсько-російські взаємини в сучасній західній науковій літературі (1991-2001 рр.). Харків, Майдан, 2003. – 490 с.) .207 

 Appendix

  Й.-Х. Енгель. Історія України та українських козаків (продовження)..............................................................215 

  Informationes

  В'ячеслав Потоцький, Сергій Сєряков. Міжнародний симпозіум “Університети й нації в Російській імперії 19 ст. (Харківський та Віленський навчальні округи)” (Харків, 16 жовтня 2003 р.)........229 

  Джі-Хюн Лім, Володимир Кравченко. Міжнародна наукова конференція в Сеулі  “Примушування та погоджування: порівняльні дослідження “масової диктатури
”" (Хан'янський університет, Сеул, Південна Корея, 24-26 жовтня 2003 р.).....241 

 Ad memoriam

  Пам’яті Олександра Сергійовича Мильникова
(24 серпня 1929 - 3 лютого 2003 рр.)......................................................251 

 Відомості про авторів......................................254

 

 

Відомості про авторів

 

  Броджі-Беркофф Джованна  - професор славістики департаменту філології та філософії Міланського університету.

  Ісіченко Юрій Андрійович (Архиєпископ Ігор) – кандидат філологічних наук, доцент Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, архієпископ Харківський і Полтавський (УАПЦ). 

  Шмалько Андрій Валентинович – письменник, кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 

  Гоков Олег Олександрович – аспірант кафедри нової та новітньої історії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 

  Чорний Дмитро Миколайович - кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

  Безхутрий Юрій Миколайович - доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри  історії української літератури, декан філологічного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 

 

Однороженко Олег Анатолійович - кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України Сумського державного педагогічного університету ім. О.С. Макаренка.

  Галь Богдан  Олександрович -  кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та політичної теорії Національного гірничого університету (Дніпропетровськ).

  Швидько Ганна Кирилівна - доктор історичних наук, професор кафедри історії та політичної теорії Національного гірничого університету (Дніпропетровськ).

  Варварцев Микола Миколайович – доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України.

 Скоробогатов Анатолій Васильович - кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

  Грінченко Гелінада Геннадіївна - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник кафедри українознавства Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 

  Домановський Андрій Миколайович – аспірант кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 

  Тумаков Олександр Іванович - кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 

  Страшнюк Сергій Юрійович - кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 

  Джі-Хюн Лім – професор департаменту історії Хан’янського університету (Сеул, Південна Корея).

  Кравченко Володимир Васильович - доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 

  Потоцький В’ячеслав Петрович – аспірант кафедри українознавства Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 

  Сєряков Сергій Олегович аспірант кафедри історичних дисциплін Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.

 

 

Назад

 

СІУ •   Новини  •  Заходи •   Усна історія •   Схід-Захід  •  Бібліографія  •  Конкурси  •  Партнери  •  Архів  •  WWW

Copyright©2000-2003 Східний інститут українознавства ім. Ковальських 

 

Дата оновлення 09.01.2011

Copyright © 2003 Журавльов С.Г.: сайт http://keui.univer.kharkov.ua
sgzh@library.univer.kharkov.u
a
  © Домановський А. М. (оновлення та інформаційне наповнення)
domikd@mail.ru