СІУ •   Новини  •  Заходи •   Усна історія •   Схід-Захід  •  Бібліографія  •  Конкурси  •  Партнери  •  Архів  •  WWW

 

 

Увага!

За цією адресою доступна стара версія сайту.

Рекомендуємо відвідати новий сайт за адресою: http://keui.wordpress.com


Схід-Захід
Історико-культурологічний збірник. 
Випуск 7: Спец. вид.: 
Університети та нації в Російській імперії / 
За ред. В. Кравченка. - 
Х.; К.: Критика, 2005. - 304 с.


Зміст  •  Відомості про авторів

 

Зміст

 

 Марта Богачевська-Хомяк. Quem di oderunt, paedagogum fecerunt.............

  

  Urbi et orbi

 Якуб Нєдзьвєздь. Значення шкільної риторики в Україні в першій половині XVIII ст. …………...............................................................................................….13 

 Сергій Сєряков. Єзуїтське шкільництво як чинник національно-культурного розвитку в польській історіографії
ХІХ - ХХ ст. .........................................23 

 
Наталя Оболончик. "Волинські Афіни": спроба відродження традицій у міжвоєнний період (20 - 30-ті роки ХХ ст.).................................................................45 

 
Тетяна Литвинова. Освітні традиції дворянства Лівобережної України в другій половині XVIII - на початку ХІХ ст. .........................................................52 

 Людмила Посохова.
Історія Харківського колегіуму в контексті становлення системи вищої освіти в Російській імперії...................................................64 

 
Андрєй Андрєєв. "Національна модель" університетської освіти: проблеми виникнення та розвитку в Західній Європі та Російській імперії....................75  

 
Павел Буковєц. Імператорський Віленський університет і литуаністичний рух...…………………...............................................................................….108 

 Володимир Кравченко. Університет для України...................................120 

 
Єлєна Вішлєнкова. Корпоративність і етнічна ідентичність Казанського імператорського університету................................................................167 

 Сергій Біленький.
Заснування Київського університету: спадковість, переривчастість, імперська сваволя...............................................188  

 Дарюс Сталюнас. Національна політика Російської імперії в Північно-Західному краї та питання про вищий навчальний заклад після польського повстання 1863 - 1864 років..................................................................................................214 

 Сергій Посохов. Наближення університетської реформи Харківський університет і громадська думка в середині ХІХ ст. ......................................................228 

 
Johannes Remy. National Aspect of Student Movements in St. Vladimir's University of Kiev 1855 - 1863...................................................................................248 

Ad fontes!

 Михайло Станчев. Нові документальні свідчення про походження Василя Каразіна..............................................................................................274 

 

Recensio

 Костянтин Кислюк. [Ідея університету: Антологія / Упоряд.: М. Зубрицька, Н. Бабалик, З. Рибчинська; Відп. ред. М. Зубрицька. - Львів: Літопис, 2002. - 304 с.].....................................................................................................288 

  Vivat academia!

  Наші ювіляри...................................................................................293 

  Informationes

  Валерій Пікалов. Університети в публіцистиці та історіографії (VIII Астаховські читання, 25 - 26 червня 2004 року, Харків).............................................294 

 Ірина Журавльова. Університетська бібліотека в сучасному світі....................................................................................................296 

 Відомості про авторів................................................................................301

  

Відомості про авторів

 

 Андрєй Андрєєв  - кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Росії ХІХ - початку ХХ ст. Московського державного університету ім. Михайла Ломоносова.

 Сергій Біленький – кандидат історичних наук, науковий працівник Торонтського університету.

 Марта Богачевська-Хомяк – історик, директор Програм наукових обмінів ім. Фулбрайта в Україні.

 Павел Буковєц доктор гуманітарних наук, викладач кафедри літературної культури порубіжжя Краківського (Ягеллонського) університету

 Єлєна Вішлєнковадоктор історичних наук, професор Казанського державного університету (Росія).

 Ірина Журавльова заступник директора з наукової роботи Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. Василя Каразіна

 

Костянтин Кислюк – кандидат філософських наук, доцент Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія".

 Володимир Кравченко доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства Харківського національного університету ім. Василя Каразіна.

 Тетяна Литвинова – кандидат історичних наук, доцент Дніпропетровського державного університету.

 Якуб Нєдзьвєдзь – доктор гуманітарних наук, викладач кафедри старопольської літерутари та літератури епохи Просвітництва Ягеллонського університету (Краків).

 Наталя Оболончик – науковий працівник Кременецького музею.

 Валерій Пікалов – доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету ім. Василя Каразіна

 Сергій Посохов – кандидат історичних наук, професор, декан історичного факультету, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету ім. Василя Каразіна. 

 Людмила Посохова – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Харківського національного університету ім. Василя Каразіна.

 Сергій Сєряков – кандидат історичних наук, доцент кафедри історичних дисциплін Харківського національного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди.

 Дарюс Сталюнас – доктор історичних наук, заступник директора Інституту історії Литовської Академії наук.

 Михайло Станчев – доктор історичних наук, голова Міжреспубліканської наукової асоціації болгаристів.

 Johannes Remy – доктор філософії, науковий працівник Інституту регіональних і культурологічних досліджень Гельсінського університету.

 

Назад

 

СІУ •   Новини  •  Заходи •   Усна історія •   Схід-Захід  •  Бібліографія  •  Конкурси  •  Партнери  •  Архів  •  WWW

Copyright©2000-2003 Східний інститут українознавства ім. Ковальських 

 

Дата оновлення 09.01.2011

Copyright © 2003 Журавльов С.Г.: сайт http://keui.univer.kharkov.ua
sgzh@library.univer.kharkov.u
a
  © Домановський А. М. (оновлення та інформаційне наповнення)
domikd@mail.ru