СІУ •   Новий сайт •  Заходи •   Усна історія •   Схід-Захід  •  Бібліографія  •  Конкурси  •  Партнери  •  Архів  •  WWW

 

 

Увага!

За цією адресою доступна стара версія сайту.

Рекомендуємо відвідати новий сайт за адресою: http://keui.wordpress.com

 

Положення про конкурс

 

КОНКУРС

студентських наукових робіт

на здобуття премій імені Ковальських у галузі українознавства

 

Східний інститут українознавства ім. Ковальських (Харків) проводить щорічний конкурс студентських наукових робіт у галузі українознавства. На конкурс приймаються індивідуальні та колективні роботи з історії, філології, етнології та культурології.

 

Пріоритет надається роботам, присвяченим українсько-російським взаєминам, східним регіонам України, українській діаспорі в Росії, а також дослідженням з інтелектуальної історії, урбаністики, регіоналістики, компаративістики.

 

На конкурс не приймаються роботи, нагороджені іншими преміями чи відзнаками, або подані для участі в інших конкурсах.

Конкурсні роботи подаються в двох примірниках українською мовою, надруковані на машинці (формат А4, через 2 інтервали) або набрані на комп'ютері та роздруковані (поля 2x2x2x2; 12-й кегль, подвійний інтервал), загальним обсягом до 50 сторінок. Резюме до 1 сторінки.

 

Роботи подаються під девізом. Імена автора (авторів), наукового керівника, відомості про адресу та установку, де виконувалася робота, на титульном аркуші не вказуються.

У запечатаному конверті подаються наступні відомості: прізвище автора (авторів), адреса (домашня і службова), біографічні дані про автора (авторів), наукового керівника роботи; до них додаються рекомендації науковця, що є фахівцем з відповідної проблематики. Усі документи мають бути підписані й завірені за місцем навчання (роботи).

 

Термін подання робіт на конкурс — до 1 лютого кожного року (за поштовим штемпелем).

Переможцям будуть вручені почесні відзнаки та грошова винагорода. Конкурсна комісія залишає за собою право першої публікації кращих досліджень, поданих на конкурс. За відповідної конкурсної ситуації комісія може прийняти рішення про вручення заохочувальних премій.

 

Рукописи не повертаються.

 

Адреса конкурсної комісії:

61077 м.Харків, майд. Свободи, 6, Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна,

кафедра українознавства (з поміткою: «Конкурс»), доц. Н.С. Серьогіна

 

Тел. (0572) 707-51-92. E-mail: siu@univer.kharkov.ua

 

 

Підсумки IX конкурсу

студентських наукових робіт на здобуття премій

імені Ковальських у галузі українознавства

 

 

Спільна світлина переможців конкурсу

       Диплом з історії I ступеня та грошова винагорода –

СИДОРОВИЧ ЄГОР СЕРГІЙОВИЧ – студент V курсу Інституту психології, історії та соціології Херсонського державного університету.

Тема роботи: „ Внесок французьких емігрантів у економічний розвиток Херсонського краю (остання третина XVIII - перша половина XIX ст.)”

Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент, кандидат історичних наук Андрєєва Світлана Серафимівна.

         Диплом з історії II ступеня та грошова винагорода –

МАКСИМЕНКО ЄВГЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА – студентка V курсу історичного факультету Донецького національного університету.

Тема роботи: „Герботворення в радянській Україні на прикладі гербів міст Донецької області”

Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Отземко Олена Вікторівна.

     Диплом з філології II ступеня та грошова винагорода –

ПАСТУШИНА ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ – студент IV курсу Інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету 

Тема роботи: „ Пропаганда та ідеологічні аспекти газети «Сурма» (1927-1934 рр.)».

Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Руснак Ірина Євгеніївна.

     Диплом з історії III ступеня та грошова винагорода –

ПАСЬКО ЯНА ВІКТОРІВНА – студентка III курсу історичного факультету Полтавського національного педагогічного університету.

Тема роботи: „ Поховальна обрядовість на Полтавщині”

Науковий керівник: старший викладач Шаповал Лариса Іванівна.

     Диплом з філології III ступеня та грошова винагорода –

ВЕШЕЛЕНІ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ – студент магістратури Інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету.

Тема роботи: „Психоізоляція та психоманіпуляція як прояви насилля соціуму над особистістю (на матеріалі творчості Миколи Хвильового та Кена Кізі)”.

      Диплом з історії і заохочувальна премія 

ШАЛИГІНА ДЯРЬЯ ЛЕОНІДІВНА студентка III курсу історичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Тема роботи: „Образ ворога в карикатурах сатиричних журналів «Перець» та «Крокодил» в 1941 – 1945 рр.”.

Науковий керівник: кандидат історичних наук Куліков В.О.

Диплом з філології і заохочувальна премія 

ЄЖОВА АНАСТАСІЯ В'ЯЧЕСЛАВІВНА – студентка VI курсу філологічного факультету Запорізького національного університету.

Тема роботи: «Жанрова природа «Майже ніколи не навпаки» М. Матіос».

Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Костецька Любов Олександрівна.

 

 

Підсумки VIII конкурсу

студентських наукових робіт на здобуття премій

імені Ковальських у галузі українознавства

 

 

Спільна світлина переможців конкурсу

       Диплом I ступеня та грошова винагорода –

ЄРЕМЕЄВ ПАВЛО ВІКТОРОВИЧстудент II курсу історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

   Тема роботи: „Старообрядці Харківщини в період становлення та утвердження Радянської влади (1917 – 1939 гг.)”.

   Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Журавльов Денис Володимирович.

     Диплом II ступеня та грошова винагорода –

 ХАРЧЕНКО АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ – студент V курсу історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

    Тема роботи: „Купецька сім"я Харкова наприкінці XVIII – ХІХ ст.”.

   Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Посохова Людмила Юріївна.

     Диплом II ступеня та грошова винагорода –

МАЛІКОВ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ – студент V курсу історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

   Тема роботи: „Звичайно-правові уявлення щодо найму сільськогосподарських робітників в Україні ІІ половини ХІХ - початку ХХ століть”.

   Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Журавльов Денис Володимирович.

   Диплом III ступеня та грошова винагорода –

ШЕВЧУК ОЛЬГА ВАСИЛІВНА – студентка V курсу філологічного факультету Донецького національного університету.

   Тема роботи: „Проблеми двомовності в Україні (політичний, культурно-психологічний, лінгвістичний аспекти)”.

   Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Виноградова Ольга Володимирівна.

    Диплом III ступеня та грошова винагорода –

МАРМИЛОВА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – студентка магістратури історичного факультету Донецького національного університету.

   Тема роботи: „Остарбайтери з Донбасу у гітлерівській Німеччині”.

   Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Пірко В. О.

   Диплом і заохочувальна премія 

НАГОРНИЙ ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ – студент V курсу історичного факультету Полтавського державного педагогічного університуту імені В. Г. Короленко.

   Тема роботи: „Юридична прирола українсько-московського договору: до історріографії проблеми”.

   Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Єрмак Олександр Петрович.
 

 

 Підсумки VII конкурсу

студентських наукових робіт на здобуття премій

імені Ковальських у галузі українознавства

       Диплом I ступеня та грошова винагорода –

БАЗИЛЕВИЧ ВЛАДИСЛАВА ІГОРІВНА – студентка-магістрантка Інституту психології, історії та соціології Херсонського державного університету.

Тема роботи:  „ Порівняльний аналіз козацько-кримськотатарських воєнних союзницьких договорів 1624 року та 1648 року”.

Науковий керівник: Павленко Віктор Якович, кандидат історичних наук, доцент. 

Диплом II ступеня та грошова винагорода –

 РАДЧЕНКО ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ – студент IV курсу історичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Тема роботи:  „Остарбайтери – в’язні нацистських концтаборів (1941-1945)”.

Науковий керівник: Калініченко Володимир Вікторович, доктор історичних наук, професор. 

Диплом II ступеня та грошова винагорода –

КОВАЛЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА – студентка III курсу філологічного факультету Донецького національного університету.

Тема роботи:  „Василь Стефаник і Григорій Косинка: особливості стильової взаємодії”.

Науковий керівник: Давидова-Біла Ганна Вікторівна, доктор філологічних наук, доцент.

 Диплом III ступеня та грошова винагорода –

ГОНЧАРОВ АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ – студент IV курсу історичного факультету Донецького національного університету.

Тема роботи:  „Усна історія як джерело”.

Науковий керівник: Темірова Надія Романівна, доктор історичних наук, професор.

Диплом III ступеня та грошова винагорода –

САЗОНОВА ІННА ЮРІЇВНА – студентка IV курсу історичного факультету Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.

Тема роботи: „Зміна демографічного становища Харкова внаслідок німецько-фашистської окупації за даними Державного архіву Харківської  області (1941-1943 рр.)”.

Науковий керівник: Богдашина Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент.

 Диплом і заохочувальна премія 

СКОРОХОД ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА – студентка-магістрантка Національного університету „Києво-Могилянська Академія”.

  Тема роботи: „Реакція населення на зміни влади у Києві у червні 1917 - січні 1918 рр.”.

Науковий керівник: Верстюк Владислав Федорович, доктор історичних наук, професор.

 

 

Підсумки VІ конкурсу студентських наукових робіт

на здобуття премії ім. Ковальських у

галузі українознавства в 2006 році.

Дипломом першого ступеня і грошова винагорода – Реброва Ірина Євгенівна, студентка ІІІ курсу історичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Тема роботи: “Усні історії остарбайторів: репрезентації індивідуального досвіду”.

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри українознавства філософського факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Грінченко Гелінада Геннадіївна.

 Збільшити

Диплом другого ступеня і грошова винагорода – Войцещук Вадим Валерійович, студент V курсу гуманітарного факультету Національного університету “Острозька академія”.

Тема роботи: “Висвітлення в українській пресі візиту Іоанна Павла ІІ в Україні”.

Науковий керівник: к. і. н., доцент кафедри історії Національного університету “Острозька академія” Атаманенко Віктор Борисович.

 Збільшити

Диплом і заохочувальна премія з історії – Жигло Володимир Валентинович, студент V курсу історичного факультету Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.

Тема роботи: “Архівні джерела з історії окупаційного режиму на Харківщині (1941-1943)”.

Науковий керівник: к. і. н.,  доцент кафедри історії Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди Богдашина Олена Миколаївна.

 Збільшити

Диплом і заохочувальна премія з філології – Голобородько Євген Васильович, студент V курсу факультету української філології Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка.

Тема роботи: “Українсько-російський дискурс у соціолінгвістичному доробку мовознавця Анатолія Степановича Зеленька”.

Науковий керівник: д. філ. наук, професор Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка Зеленько Анатолій Степанович.

 

Збільшити

 

 

Підсумки V конкурсу студентських наукових робіт 

 на здобуття премії ім. Ковальських 

 у галузі українознавства в 2004 році.  

               Дипломом першого ступеня і грошова винагорода – Добржанський Сергій Олександрович, студент п’ятого курсу історичного факультету Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

                  Тема роботи: “Румунська меншина в незалежній Україні (1991 – 2003 рр.)”. 

                 Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Ботушанський Василь Федорович.

 

 Диплом другого ступеня і грошова винагорода – Кухарчук Оксана Володимирівна, студентка п’ятого курсу інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського.

Тема роботи: “Граматична експлікація різночасності дій в сучасній українській мові”. 

                Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Слободинська Тамара Степанівна.

 

Диплом і заохочувальна премія Шандра Ірина Олександрівна, студентка п’ятого курсу а тепер аспірантка історичного факультету Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка.

Тема роботи: “Розвиток залізничного транспорту в Донбасі в пореформений період та роль буржуазії в будівництві залізничних доріг”.  

                Науковий керівник: кандидат історичних наук, професор Климов Анатолій Олексійович.

 

 

 

Підсумки ІV конкурсу студентських наукових робіт 

 на здобуття премії ім. Ковальських 

 у галузі українознавства в 2003 році. 

  

До конкурсу було допущено 19 студентських наукових робіт, які надійшли

з Донецька (4 роботи), Харкова (4), Дніпропетровська (3), Чернівців (3), Вінниці (2), Луганська (1), Івано-Франківська (1), Херсона (1).  

  

11 з 19 учасників конкурсу – студенти У курсу різних вищих навчальних закладів.

  

Оргкомітет конкурсу вирішив у цьому році І премію нікому не присуджувати.

  

Переможцями ІУ конкурсу студентських наукових робіт з врученням дипломів П ступеня  визнано :  

 Портнову Тетяну Володимирівну - студентку У курсу історичного факультету Дніпропетровського національного університету. Тема роботи: “Формування типу “модерного городянина” як наукова проблема”. 

Науковий керівник – доктор істор. наук  Журба Олег Іванович; 

  

Струченкова Олександра Вікторовича – студента У курсу історичного факультету Донецького національного університету. Тема роботи: “Відносини України з військовим урядом Дону в 1917 – 1918 роках”. 

Науковий керівник – канд. істор. наук Лихачова Лариса Борисівна. 

Вітаємо переможців і їхніх наукових керівників.

 

 

 

КОНКУРСИ 2000-2002

Грудень2000р.

•  І конкурс студентських наукових робіт на здобуття
премії ім. Ковальських.

 

 

Листопад 2001 р.

•  конкурс студентських наукових робіт на здобуття премії ім. Ковальських.

 

 

Грудень 2002 р.

 

 

 

•  ІІІ конкурс студентських наукових робіт на здобуття премії ім. Ковальських.

 

 

СІУ •   Новини  •  Заходи •   Усна історія •   Схід-Захід  •  Бібліографія  •  Конкурси  •  Партнери  •  Архів  •  WWW

 

Copyright©2000-2006 Східний інститут українознавства ім. Ковальських 

 

 
Дата оновлення 09.01.2011
Copyright © 2003 Журавльов С.Г.: сайт http://keui.univer.kharkov.ua
sgzh@library.univer.kharkov.u
a
  © Домановський А. М. (оновлення та інформаційне наповнення)
domikd@mail.ru