СІУ •   Новий сайт •  Заходи •   Усна історія •   Схід-Захід  •  Бібліографія  •  Конкурси  •  Партнери  •  Архів  •  WWW

 

 

Увага!

За цією адресою доступна стара версія сайту.

Рекомендуємо відвідати новий сайт за адресою: http://keui.wordpress.com

 

Зубков М. Г. Сучасний російсько-український, українсько-російський словник. — Харків: «УІС», 2000. — 576 с.Зубков М. Г.

Сучасний російсько-український, українсько-російський словник. — Харків: «УІС», 2000. — 576 с. ISBN 966-7778-00-2.


Це  видання є універсальним правописним словником-довідником, що містить понад 60 000 найуживаніших слів і словосполучень сучасної російської та української мов.
Уперше для перекладних словників подано форми відмінкових закінчень, широко представлено слова й словоформи з літерою Ґ.

У написанні власних назв (географічні об'єкти та імена) ураховано останні дослідження української та світової філології.
Словник стане в нагоді як шкільництву та студентству, так і широкому загалу користувачів, усім, хто прагне грамотно писати й говорити.

 

Семиноженко В.П.
Політика часу.— Харків: Майдан, 2001.— 272 с.
(48 с. кольорові вклейки)

«Політика часу» -- вибране з публікацій Володимира Семиноженка за останні п'ять років. У запропонованих на розсуд читача статтях та інтерв'ю автор, народний депутат і віце-прем'єр-міністр України, академік НАНУ, висловлює власне бачення найбільш значних процесів, що відбувалися в українській політиці та економіці. Сподіваємося, що читачеві буде цікавий погляд безпосереднього та активного учасника суспільно-політичних подій в Україні.

 

Володимир КРАВЧЕНКО (Харків)

КОНЦЕПЦІЇ ПЕРЕЯСЛАВА В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Переяславська угода 1654 р. є одним з найвиразніших і найзнаменніших символів української історії, котрі зосереджують у собі широкий спектр наукових, соціально-політичних і культурних проблем, пов'язаних з розвитком українсько-російських взаємин.

Інтерпретації цієї події супроводжують розвиток української історичної думки впродовж останніх трьох з половиною століть1. Вони відображають концептуальні та методичні зміни в історіографії і водночас відіграють важливу роль у процесі само ідентифікації українського суспільства в політичному та етнокультурному сенсі.

Автор даної статті поставив перед собою мету зробити короткий огляд основних тенденцій та напрямів розвитку української історіографії стосовно Переяславської угоди 1654 р. від середини XVII ст. до наших днів...

 

Волосник Ю. П.

Нова буржуазія України та розвиток приватнопідприємницької діяльності на фінансовому ринку в роки непу. — Харків: НМЦ «СД», 2002. - 384 с.

ISBN 966-544-257-0.

У монографії розкрито особливості процесу зародження і становлення непманської буржуазії в Україні в 20-ті роки XX ст. На основі великого масиву фактичного (здебільшого архівного) матеріалу висвітлюються маловідомі сторінки історії приватнопідприємницької діяльності у сфері кредитних відносин та на валютно-фондовому ринку. Досліджено основні напрямки, форми і методи розвитку підприємницької ініціативи представників нової буржуазії на фінансовому ринку в період непу.

Для істориків, економістів, істориків народного господарства, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами історії України періоду непу.

© Ю. П. Волосник, 2002 Харківський національний університет. 2002

 

 

Петровський В.В.

Українсько-російські взаємини в сучасній західній науковій літературі (1991—2001 pp.). — X.: Майдан, 2003. — 492 с.

Науковий редактор:
доктор історичних наук, професор В.В. Кравченко


У монографії розглядається сучасна західна наукова література, присвячена аналізу різних аспектів українсько-російських взаємин у минулому та сучасному. Зокрема, аналізуються відповідні праці істориків, політологів, фахівців з міжнародних відносин, національних і регіональних проблем. Разом узяті, вони дозволяють скласти загальне уявлення про особливості та напрями розвитку сучасної західної україністики та русистики як комплексів наукових дисциплін соціогуманітарного циклу.
 

©В.В. Петровський
©Харківський гуманітарний інститут «Народна українська академія»
©Східний інститут українознавства
 імені Ковальських
 

 
Крістоф- Дітріх фон Роммель. Спогади про моє життя та мій час. Erinnerungen aus meinem Leben und aus meiner Zeit. Частина перша 1785 - 1804. Частина друга 1804- 1810. Частина третя 1810- 1815. Частина четверта 1815- 1816.
Роммель К.-Д. Спогади про моє життя та мій час.

Роммель К.-Д. Спогади про моє життя та мій час.

 «Україна в записках мандрівників і мемуарах» (Вип.1). /Східний інститут українознавства ім.Ковальських; НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Гру шевського; Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна.— Харків: Майдан, 2001.— 236 с.

ISBN 966-7903-29-X          ББК 63.3 (4УКР)
 

Перший випуск серії включає в себе мемуари німецького професора
К.-Д. фон Роммеля, в яких відображено його життя, мандрівки, творчість наприкінці XVIII — на початку XIX ст. Автор, зокрема, в 1811-1814 рр був професором Харківського університету й залишив цікаві враження від перебування в Україні та Росії.

Для істориків, викладачів і студентів, усіх, кого цікавить жанр мемуарів.
 

Вступна стаття Володимира Кравченка.

СПОГАДИ НІМЕЦЬКОГО ПРОФЕСОРА  ПРО СВОЄ ЖИТТЯ Й МАНДРІВКИ
 ПО ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА СХІДНІЙ ЄВРОПІ НА ПОЧАТКУ XIX СТ.

 

Карасев В.Ю. Мысль со скоростью политики.— Харьков: Майдан, 2002.—544 с. ISBN 966-7903-65-6

«Мысль со скоростью политики» - вибране з статей, коментарів, есе та наукових праць відомого політолога Вадима Карасьова за останні чотири роки. На розсуд читачеві пропонується новий жанр — «швидкісна креативна політологія» — синтез сучасної фундаментальної науки та практичної політології.

Книга складається з трьох частин. Першу складають статті і комментарі, що виходили у найавторітетніших періодичних виданнях, таких як щоденна загальноукраїнська газета «День» та інших. Друга частина — інтерв'ю та матеріали, що виходили у жанрі он-лайн політології, а у третій частині зібрані статті, глави, що виходили у наукових виданнях. Книга надає уявлення про сучасний український політологічний дискурс, про те, як у випереджаючому режимі вводяться ідейні і тематичні комплекси, що використовується сьогодні українським політикумом.

Видання буде корисним політикам, державним службовцям, науковцям, журналістам та усім, кого цікавить сучасна політологія.

 

КАНАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКИХ СТУДІЙ

СХІДНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ім. КОВАЛЬСЬКИХ

ХАРКІВСЬКЕ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО

Шевельов Юрій. Історична фонологія української мови

Шевельов Юрій. Історична фонологія української мови.

Переклад з англійської Сергія Вакуленка, Андрія Даниленка

 

Проект здійснено завдяки щедрій підтримціМіжнародного фонду «Відродження»та Української Вільної Академії Наук у США.

 

Перекладено за виданням:
Shevelov G. Y. A Historical Phonology of the Ukrainian Language.
Heidelberg: Carl Winter, 1979. - 808 p.

 

© Серія наукове видавництво «АКТА» 2002
© Український переклад Канадський Інститут Українських Студій 2000


© Макет, оформлення наукове видавництво «АКТА» 2002

ISBN 966-7021-62-9 ISBN 966-7021-34-3-серія

 

Однороженко О.А. Українські державні, земельні та міські печатки козацької доби (кінець XVI - XVIII ст.). - Харків, 2003.-220 с.Однороженко О.А.

Українські державні, земельні та міські печатки козацької доби (кінець XVI - XVIII ст.). - Харків, 2003.-220 с.

Із вступу

Перші наукові розвідки, присвячені вивченню урядової (державної; земельної - полкової, повітової, сотенної, паланкової; міської) сфрагістики козацької доби, з'явилися в середині 19-го ст., і відтоді дана тема не зникає з поля зору істориків. Подібне зацікавлення є цілком закономірним з огляду на неможливість всебічного висвітлення процесу утворення та функціонування центральних і місцевих органів влади козацьких політичних утворень без належного опрацювання сфрагістичного матеріалу, якийнезмінно супроводжував діяльність відповідних установ”...

 ...“В зв'язку з цим дана робота має перед собою потрійне завдання: по-перше - введення до наукового обігу нововіднайдених пам'яток урядової сфрагістики козацької доби, по-друге - публікацію зображень тих урядових печаток, які в дотеперішній літературі були відомі лише за описами або згадками, по-третє - зведення всіх наявних в нашому розпорядженні відомостей з даної теми, в тому числі й раніше опублікованих (з уточненням, в більшості випадків, хронологічних рамок використання тієї чи іншої печатки, а в окремих випадках - змісту написів і зображень на попередньо опублікованих печатках), в єдиний джерелознавчий комплекс.

Нові публікації ! • Запорізьке наукове товариство ім.Я.П. Новицького

Ірина  Павленко

 

ІСТОРИЧНІ ПІСНІ ЗАПОРОЖЖЯ: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ 

 

 

Студії з історії Степової України. — Вип.1. — Запоріжжя,  2003. — 120 с.

 

Студії з історіїї Степової України. – Вип.1. – Запоріжжя, 2003. – 120 с.

У збірнику представлені наукові студії з історії Південної УкраїниXVIIXX століття дослідників Бердянська, Запоріжжя, Києва, Одеси, Нікополя.
У дослідах В.Кривошия, І.Лимана, І.Сапожникова, Л.Маленко, В.Мільчева та інших представлені розвідки з історії запорозької старшини, азовського та задунайського козацтва, російської колонізації південного краю, аграрним відносинам на півдні України та політичних рухів у південному краї.

 

Епістолярна спадщина родини Нечаєвих (кінець XVIII-перша половина XX століття) 

 Упорядники: С. Амбросимова, І. Анцишкін, Н. Сурєва та інші. 

Науковий редактор: А. Бойко

 Джерела з історії Південної України.

Том. 3. - Запоріжжя: РА "Тандем - У". 2003. - 448 с.

В книзі публікується комплекс родинного листування катеринославських дворян Нечаєвих, що містить 614 листів декількох генерацій цього роду і відзначається широким хронологічним (1784 - 1956), географічним та тематичним діапазонами. Даний епістолярний комилекс є цінним джерелом у різних галузях гуманітарного циклу і пропонується усім, хто цікавиться історією України XVIII-XX ст., розвітком міждисиплінарних досліджень у шарині приватного життя, історії ментальностей, генеалогії тощо.

 

 

Павленко І.

   Історичні пісні Запорожжя: регіональні особливості та шляхи розвитку

 

Запоріжжя: "Тандем - У". 2003. - 208 с.

ISNBN 966-7482-10-3

 

У монографії проаналізовано особливості поетики, розвітку та поширення історичної пісенності Запорожжя, геоісторичні та соціальні чинники, що мали вплив на процес розвітку духовної культури регіону, висвітлені питання подальшої еволюції регіональної пісенності та іїї сучасний стан.

Рекомендується науковцям, аспірантам, студентам - всім тим, хто цікавиться історичним минулим та духовною спадщиною нашого народу.

 
 
 

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-2493 від 20.06.2003 р.)
 

І.Л. Михайлин

Історія української журналістики XIX століття: Підручник. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 720 с.

 ISBN 966-8253-52-3


У даній книзі викладено історію розвитку української журналістики XIX століття. У першому томі розглянуто умови виникнення та національні джерела української журналістики, історію харківських часописів 1810 1820-х років, альманахову журналістику українських романтиків, історію журнал) "Основа" та газети "Черниговский листок".

У другому томі розглядаються як окремі напрямки москвофільська й народовська й радикальна журналістика. У цей час вперше виникає українська еміграційна журналістика, а відтак тут представлено історію періодичних видань М. Драгоманова, що видавалися в Женеві. Окреслено становище української преси в Росії, де вона знову була зведена до рівня альманахової журналістики або російськомовних українських віщань.

Книга розрахована на студентів спеціальності "Журналістика" і є підручником з курсу "Історія української журналістики".

УДК 070 (075) ББК Ч 6І0 я 7

© І.Л. Михайлин, 2003 Центр навчальної літератури, 2003

 

Українсько-російське порубіжжя: формування соціального та культурного простору в історії та сучасній політиці

Збірник матеріалів семінару Київського проекту Інституту Кеннана та філософського факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 11 квітня 2003 р. -К., 2003 - 64 с. ISBN 966-8009-28-2
© Інститут Кеинана Київський проект, 2003
© Харківський національний університет, 2003

Семінар і це видання стали можливими завдяки фінансовій підтримці Посольства США в Україні. Погляди авторів можуть не збігатися з офіційною позицією уряду США чи Інституту Кеннана.

Семінар проведено в рамках традиційних семінарів, започаткованих в Україні Інститутом Кеннана для випускників американських програм наукового обміну та українських учених у галузі соціальних і гуманітарних наук.

 

Хроніки дисидентські від головосіку. Невольнича мемуаристика.
К.: Смолоскип, 2003. — 92 с.


Спогади відомого діяча українського національно-визвольного руху 70-х - 90-х років XX ст., поета Степана Сапеляка розповідають про його тернистий життєвий шлях: арешт за вивішення у січні 1973 року, разом з товаришами, синьожовтих прапорів у с. Росохач Тернопільської обл., сидіння в радянських концтаборах, діяльність в УГС, участь у харківських акціях протесту, що наближали здобуття Україною незалежності.

У книзі друкуються також документи пов'язані з право-захисною діяльністю С.Сапеляка, статті з періодичної преси, листи, фотоматеріали.

© Сапеляк С., 2003

© «Смолоскип», 2003

© Передмова. М. Жулинський, 2003

© Передмова. Дж. Мейс, 2003

 

Науковий редактор: доктор історичних наук, професор В.В. Кравченко

Петровський В.В.

Українсько-російські взаємини в сучасній західній науковій літературі (1991—2001 pp.). — X.: Майдан, 2003. — 492 с.


У монографії розглядається сучасна західна наукова література, присвячена аналізу різних аспектів українсько-російських взаємин у минулому та сучасному. Зокрема, аналізуються відповідні праці істориків, політологів, фахівців з міжнародних відносин, національних і регіональних проблем. Разом узяті, вони дозволяють скласти загальне уявлення про особливості та напрями розвитку сучасної західної україністики та русистики як комплексів наукових дисциплін соціогуманітарного циклу.
 

©В.В. Петровський ©Харківський гуманітарний інститут «Народна українська академія»
©Східний інститут українознавства
 імені Ковальських

ISBN 966-8478-11-8

 

Харків-моя батьківщина: Навчальній посібник з народознавства.

Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. - За ред. І.Ф. Прокопенка. - 2003. - 544 с.

 

 

И. Е.Саратов. 

Харьков, откуда имя твое? – Харьков. 2003. 

История города Харькова делится на два периода. Первый исторический период – это существование древнего города в домонгольское время, второй – существование города с 1654 г., когда большая группа украинских казаков со своими семьями пришли на урочище между реками Харьков и Лопань и осели на древнем Харьковском городище. Об этих событиях в жизни города рассказывает книга.Пытаясь расшифровать смысл слова “харьков”, автор подробно пересказывает все существующие легенды и гипотезы о происхождении назваеия реки Харьков и города Харькова, а в заключительной части книги излагает свою точку зрения.

Издание 3-е, дополненное.

Настоящее издание осуществлено при финансовой поддержке Харьковского городского совета

 

Заворотнов С.М.

Харьковская Катынь. - Харьков: Консум, 2003. - 2003. - 140 с.

 

Річард Пайпс

 

Утеча від свободи: що росіяни думають і чого вони хочуть*

*Переклад здійснено за виданням: Richard Pipes. Flight From Freedom: What Russians  Think and Want // Foreign Affairs (New York).May/Jun.2004.Vol.83, Iss.3, p.9-15. Друкується з дозволу Foreign Affairs та автора. Часткове або повне відтворення цього тексту без дозволу видавництва не допускається. 

© 2004 by the Council on Foreign Relations, Inc. All rights reserved.

 

 

Татьяна Журженко 

      Почему «русскоязычным» украинцам стоит голосовать за Ющенко?  

 

Збігнєв Бжезінський  

МОСКОВСЬКИЙ МУССОЛІНІ 

 (The Wall Street Journal, 20 вересня 2004) 

 

 

Washington Post: Нужно ли "сдерживать" Россию? 

18 Декабря 2004, 13:55 

"Поведение" России во время недавних событий на Украине вызвало разговоры о новых имперских устремлениях России, ее неоимпериализме", - пишет Юджин Румер, Washington Post, США. 

 

СІУ •   Новини  •  Заходи •   Усна історія •   Схід-Захід  •  Бібліографія  •  Конкурси  •  Партнери  •  Архів  •  WWW

Copyright© 2000-2006 Східний інститут українознавства ім. Ковальських 

 

Дата оновлення 09.01.2011
Copyright © 2003 Журавльов С.Г.: сайт http://keui.univer.kharkov.ua
sgzh@library.univer.kharkov.u
a
  © Домановський А. М. (оновлення та інформаційне наповнення)
domikd@mail.ru