СІУ •   Новий сайт  •  Заходи •   Усна історія •   Схід-Захід  •  Бібліографія  •  Конкурси  •  Партнери  •  Архів  •  WWW

 

 

Увага!

За цією адресою доступна стара версія сайту.

Рекомендуємо відвідати новий сайт за адресою: http://keui.wordpress.com

 

  Інформаційний лист № 1

Європейський університет у Санкт-Петербурзі, Східний інститут українознавства імені Ковальських (Харків) організують міжнародний симпозіум Порубіжжя: історичний та культурно-антропологічний аспекти” 

Дослідження Порубіжжя – порівняно нова галузь соціально-гуманітарного знання, що зорієнтована на вивчення феноменів „кордонів”, „контактних зон”, „ареалів взаємовідносин” людей та ідей, історичних, культурних, соціальних і мовних зв’язків і стосунків. 

Водночас уявлення “порубіжжя” позбавлене чіткої дефініційної визначеності й обумовлене традиціями його використання в рамках окремих дисциплін – соціології, політології, історії, етнології. Цим викликана необхідність пошуку, аналізу й аргументації „спільного знаменника”, що надасть можливість легітимізувати міждисциплінарний статус даного феномену. 

Відтінки поняття Порубіжжя охоплюють його розуміння як простору, що розмежовує, й простору, що об’єднує, де “одне пов’язане з іншим і кожне суть те, що воно є, тільки будучи пов’язаним з іншим” (Б. Вальденфельс). Ми пропонуємо акцентувати увагу саме на об’єднуючій складовій феномену Порубіжжя, й тому віддаємо перевагу дискусіям про “контактні зони” як географічні та історико-культурні простори, де є вузлові пункти, місця з’єднань (стиків) і взаємодій, але відсутня централізація, очевидна належність до тієї чи іншої сутності, що визначає кордон (держави, народу, реґіону, мови).

В межах симпозіуму планується розглянути наступні питання: 

  • Феноменологія “контактної зони” – текст, контекст, аналіз.  
  • Функція кордону і образ “сусіда” в становленні етнічної самосвідомості. 
  • Історико-культурний та географічний архетип “міста на кордоні”. 
  • Людина в просторі “контактної зони” – символічні перетворення простору. 
  • Ідентичності прикордоння – білінгвізм, бікультуралізм та ідентифікаційна матриця мешканця “контактної зони”. 

До участі в роботі симпозіуму запрошуються фахівці, що працюють у сфері історії, соціальної, філософської та історичної антропології, соціолінгвістики. 

Пропозиції та заявки просимо направляти за адресами: 

siu[a]univer.kharkiv.ua 

kravchenko[a]niver.hkarkov.ua 

з позначкою “Порубіжжя”. 

 Заявки з відомостями про автора й тему виступу (до 400 знаків) приймаються до 1 вересня 2004 року.  

Адреса інституту: 61077, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 4;
ХНУ ім. В. Н. Каразіна, філософський факультет, кафедра українознавства, тел. (0572) 45-71-92.

E-mail: kravchenko[a]univer.kharkov.ua; siu[a]univer.kharkov.ua 

 CALL FOR PAPERS

 The Kowalsky Eastern Ukrainian Institute and V. N. Karazin Kharkiv National University, are preparing for publication the 6th volume of  East – West,  a journal of  history and culture. 

 

The central topic is «Caucasus-Crimea-Balkans: Between Islam and Christianity from the close of the 16th through  the beginning of the 21st Centuries.  

 

Please send a precise of  no more than one page, summarising your article or other material.  Possible topics are:  

- formation of nations and national mythology 

- highlanders and lowlanders: geography in the national process 

- ethno confessional and regional components of  national mentality 

- society modernisation and political nation formation 

- national and state languages in  polyethnic states 

- modern conflicts  

- small nations identity and globalisation 

 

Priority will be given  to historiographical, social-cultural, geopolitical and comparative studies. The languages of the collection are English and Ukrainian, but submissions in the major European languages will be considered if accompanied by an English summary. Deadline for precis is September 15, 2004. Articles and  reviews are due December 15, 2004.

 

Editor - in – Chief:  Professor  Volodymyr V. Kravchenko 

 

Contact addresses: 

E-mail - kravch[a]ic.kharkov.ua, kravchenko[a]univer.kharkov.ua 

Mail: 61077, audience 3-80, Department of Ukrainian studies philosophical faculty of the Karazin Kharkov National University,  sq. Svobody, 4, Kharkov, Ukraine. 

Ph. + 380 0572 707-51-92, 17-92-21. 

СІУ •   Новини  •  Заходи •   Усна історія •   Схід-Захід  •  Бібліографія  •  Конкурси  •  Партнери  •  Архів  •  WWW

Copyright© 2000-2006 Східний інститут українознавства ім. Ковальських 

 

Дата оновлення 09.01.2011
Copyright © 2003 Журавльов С.Г.: сайт http://keui.univer.kharkov.ua
sgzh@library.univer.kharkov.u
a
  © Домановський А. М. (оновлення та інформаційне наповнення)
domikd@mail.ru