СІУ •   Новини  •  Заходи •   Усна історія •   Схід-Захід  •  Бібліографія  •  Конкурси  •  Партнери  •  Архів  •  WWW

 

Кавказ-Крим-Балкани: між ісламом і християнством

    Східний інститут українознавства імені Ковальських (Харків), Науково-дослідний центр українських студій імені Д. І. Багалія і Центр болгаристики та балканських досліджень ім. М. Дринова Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна спільно з Болгарською академією наук розпочинають науковий проект під назвою “Кавказ-Крим-Балкани: між ісламом і християнством”.

    Основна мета проекту – компаративний аналіз процесів формування національної, державної та регіональної ідентичності народів Причорноморської культурно-географічної зони (далі – Регіону) в модерні часи (з кінця 18 до початку 20 ст.). При цьому планується приділити увагу особливостям націотворчих процесів у народів ісламської та православної культур у порівнянні з народами західної християнської традиції.

    Проект розраховано на 4 роки. В процесі його реалізації передбачається створення робочих дослідницьких груп у навчальних та наукових закладах держав регіону, проведення наукових конференцій, круглих столів і симпозіумів, видання наукових матеріалів і методичних рекомендацій.


    1 етап – організаційний – 2006- 2007 роки. Створюється група керівників проекту з України, Росії, Болгарії, ймовірно – Туреччини, Австрії. Перший семінар керівників проекту планується провести в Харкові наприкінці на початку 2008 року. Мета семінару – вироблення та узгодження спільних методологічних і методичних рекомендацій щодо подальшої дослідницької роботи, створення робочих груп на місцях, оцінка стану дослідження проблеми.
Семінар планується присвятити пам’яті академіка Омеляна Пріцака.

    2 етап – 2008 рік. Імперії, нації, регіони (кінець 18 – початок 20 ст.)
Проблематика:
Націотворчі процеси в Регіоні: порівняльна характеристика
Національна політика імперій в Регіоні
Національні міфології та етнокультурні стереотипи народів Регіону
Регіональні, етнічні та національні ідентичності
Церква та національні рухи
Результати: проведення міжнародної наукової конференції, орієнтовно в одній з кавказьких країн (Росії, Грузії, Вірменії), а також видання її матеріалів у наступному році.

    3 етап – 2009 рік. Націоналізм, комунізм і фашизм (ХХ ст.)
Проблематика:
Розпад імперій та формування національних держав
Федералізм, централізм, автономія. Проблеми національної державності в поліетнічних країнах
Еліти та маси. Національні аспекти масової культури
Тоталітаризм, авторитаризм і модернізація.
Результати: проведення міжнародної наукової конференції (орієнтовно в Болгарії ) та видання її матеріалів у наступному році.

    4 етап – 2010 рік. Трансформація в умовах глобалізації (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)
Проблематика:
Комунізм і націоналізм на зламі століть
Церква в умовах суспільної трансформації
Феномен регіональної державності
Національні та наднаціональні ідеології та рухи
Національні держави в умовах розширення Європейського Союзу на Схід
Регіональні проекти міждержавних об’єднань (феномен „невизнаних республік”)
Результати: проведення міжнародної наукової конференції (орієнтовно в Австрії чи Туреччині), видання її матеріалів у наступному році.

Організатори й керівники проекту з українського боку – 
Професор Володимир Кравченко та Др Сергій Страшнюк
(Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна).
Контактні адреси: 
E-mail - kravch@ic.kharkov.ua
kravchenko@univer.kharkov.ua
drinov@univer.kharkov.ua

Поштова адреса: Науково-дослідний центр українських студій ім.Д.І.Багалія, Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна, пл.Свободи, 6, ауд. 4-87, Харків, 61077, Україна

Ph. + 380 057- 707-51-92,
Fax +380 0572 705-11-02

 

СІУ •   Новини  •  Заходи •   Усна історія •   Схід-Захід  •  Бібліографія  •  Конкурси  •  Партнери  •  Архів  •  WWW

Copyright © 2000-2003 Східний інститут українознавства ім. Ковальських 

 

Дата оновлення 06.12.2006

Copyright © 2003 Журавльов С.Г.: сайт http://keui.univer.kharkov.ua
sgzh@library.univer.kharkov.u
a
  © Домановський А. М. (оновлення та інформаційне наповнення)
domikd@mail.ru