СІУ •   Новий сайт  •  Заходи •   Усна історія •   Схід-Захід  •  Бібліографія  •  Конкурси  •  Партнери  •  Архів  •  WWW

 

 

Кравченко Володимир Васильович

доктор історичних наук, професор.

Проф. Володимир Кравченко

 

Наукові інтереси:

·        Історіографія історії України,

·        Українсько-російські стосунки ХІХ-поч.ХХ ст.,

·        Історія Слобідської України,

·        Історія Харківського університету

 

Лекційні курси:

·        Історія України,

·        Історіографія історії України,

·        Історія рідного краю

·        Українське національне відродження кінця ХVІІІ-ХІХ ст.

 

Біографічні відомості:

·        Народився в 1957 р. в м.Камянець-Подільську Хмельницької обл.

·        Закінчив у 1980 р. історичний факультет Харківського державного університету (спеціалізувався в галузі історії України),

·        У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію “Д.І. Багалій та його внесок до  вивчення вітчизняної історії”,

·        Викладач, доцент, професор кафедри історії України історичного факультету,

·        З 1992 по 1994 рр. включно і з 1999 р. до цього часу завідувач загально- університетської (з 2002 р. в складі філософського факультету) кафедри українознавства,

·        З 1993 р. до цього часу завідувач харківським відділенням Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України,

·        З 1999 р. до цього часу координатор Програми ім. Ковальських (на Східній Україні) Канадського інституту українських студій, директор громадської організації “Східний інститут українознавства імені Ковальських” (Харків),

·        Головний редактор історико-культурологічного щорічника “Схід-Захід” і “Вісника Харківського національного університету ім.В.Н. Каразіна (серія “Історія України”),

·        Член редакційної ради  журналу “Український гуманітарний огляд” (Київ), член редколегії журналів: “Україна модерна” (Львів), “Просемінарій. Історія церкви, науки і культури” (Київ), “Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Серія “Історичні науки”.

·        Стипендіат Українського наукового інституту Гарвардського університету (2001 р.)

·        Стипендіат Канадського інституту українських студій Альбертського університету (2002 р.).

 

Основні публікації (загальний список включає більше ста назв):

Д.И.Багалей: научная и общественно-политическая деятельность. Харьков.Основа.1990.-176с.

Рец.: Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. Т.1.1993.С. 187-189).

“Поема вольного народу” (“Історія Русів” та її місце в українській історіографії). Харків, Основа. 1996. – 117 с.

• (Рец.: Панорама. 1997. № 35; Збірник праць молодих учених та аспірантів (Наукові записки Інституту української археографії та джерелознавства НАН України). Т.2. К.,1997. С.553-557).

Нариси з української історіографії епохи національного Відродження (друга половина XVIII-середина ХІХ ст.). Харків: Основа, 1996. – 295 с.

• (Рец.: Харківський історіографічний збірник. 1997. № 3; Jahrbűcher fűr Geschichte Osteuropas 46(1998).H.4.S.626; Український історичний журнал. 1999.№ 1.С.145-148).

• Die Gründung der Universität Char'kov. Zu einigen historiographischen Mythen// Jahrbuch für Universitätsgeschichte. B.4(2001). Universitätsgeschichte in Osteneuropa. Red.Marie-Luise Bott. Stuttgart, 2001. P.137-145.

• Серія статей в кн.: “Українське козацтво. Мала енциклопедія”. К.- Запоріжжя, 2002. С. 16-17, 27-28, 32, 43-44, 45, 161-162, 187-188, 203, 212-213, 261, 305-306, 308-310, 317-318, 352, 397, 424-425, 430-431, 443, 449, 463, 487, 550-551.

• Коментар, редагування та передмови до “Вибраних праць” Д.І. Багалія в 6 томах. Т.1-3. Х., 2000-2003.

Останні публікації

Про Харківський університет, Василя Каразіна та провінційне суспільство.

Газета “Харків'яни”, №№ 2-4 (70-72) 9.01-29.01.2003 р.

Харківський університет і слобідська громада.

http://www.krytyka.kiev.ua/articles/s6_3_2003.html

 

Контактні зв'язки:

Володимир Кравченко, кафедра українознавства, філософський факультет, ауд.3-80,  Харківський національний університет ім.В.Н. Каразіна, Пл. Свободи, 4, Харків, 61077, тел.(0572) 45-71-92.

Volodymyr Kravchenko, Dep. of Ukrainian studies Kharkiv National University, pl. Svobody, Kharkiv, 61077, Ukraine.

E-mail: kravchenko[a]univer.kharkov.ua; siu[a]univer.kharkov.ua

 

СІУ •   Новини  •  Заходи •   Усна історія •   Схід-Захід  •  Бібліографія  •  Конкурси  •  Партнери  •  Архів  •  WWW

Copyright © 2000-2003 Східний інститут українознавства ім. Ковальських 

 

Дата оновлення 09.01.2011

Copyright © 2003 Журавльов С.Г.: сайт http://keui.univer.kharkov.ua
sgzh@library.univer.kharkov.u
a
  © Домановський А. М. (оновлення та інформаційне наповнення)
domikd@mail.ru